Том I: 1813 - 1864, 1970, 818.

Том II: 1864 - 1905, 1988, 597.
"> Архивска грађа о Вуку Караџићу I, II