Димитрије - Мита Петровић

Ратне белешке са Јавора и Топлице 1876, 1877 и 1878, свеска друга

"> Борбе у Топлици 1877 – 1878